آشنایی با اولین لژیونر تیم جوانان ، ماهان بغدادی

ماهان بغدادی اولین لژیونر ایرانی درتیم جوانان ایران در سوئد بازی میکند
 ماهان بغدادی در تیم واسالونس بازی میکند البته تیم زیر19سال ان.
ماهان دارای 180سانتیمترقد وتوانایی بازی دربال چپ راهم دارد.
اومتولد تهران میباشد که هم اکنون درسوئد بازی وزندگی میکند.

ماهان بغدادی
/ 1 نظر / 29 بازدید
وحید

[گل][گل][لبخند] سلام آپم پیش ما بیا