عکس های جالب ازیک دربی خنثی وبی فایده

استقلال تهران

استقلال تهران

اکروبات بازی استقلال تهران

اینهم سندی دیگر از نداشتن تمرکز وارامش .حالا حسابش را بکن این مربیشانه

 اینق
درترس توی وجودش رخنه کرده بازیکنانش را دیگه احتیاج نیست ببینی!

ن
دیده حدسشو میزنی !!!!!!!؟؟؟؟؟!!!!


مشاجره پرسپولیسیها با همبازیشان

استقلال تهران


/ 0 نظر / 65 بازدید